Jdi na obsah Jdi na menu
 


GP Masters 2011

 

 
 
 
 
 
 
INVITATION
Propozície
 
 
 
2 st GRAND PRIX of EUROPE
 and
UNOFFICIAL MASTERS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
in
Summer Duathlon with Air Rifle
 
2. VEĽKÁ CENA EURÓPY
a
NEOFICIÁLNE MAJSTROVSTVÁ EURÓPY VETERÁNOV
v
letnom viacboji so vzduchovou puškou
 
 
19.-21.08.2011        Predajná
 
Slovenská republika      
 
 
 
Local Organiser               Biathlon Club Predajná
ŽP Šport a.s. Podbrezová
Usporiadateľ:                         Klub biatlonu Predajná
                                               ŽP Šport a.s. Podbrezová
 
For support – za podpory          Region Banska Bystrica – Banskobystrický kraj
                                      City Predajná – Predajná
Dear sport friends,
 
the Organising Committee Biathlon Predajná together with City Predajná have the honour to express their regards and herewith
 
to invite you
for the competitions of the
 
2st Grand Prix of Europe
and
UNOFFICIAL MASTERS EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
in
Summer Duathlon with Air Rifle
 
This will be held in Predajná form 19st to 21rd August 2011.
We believe to have the opportunity to welcome you in our region Banska Bystrica, Slovensko – in August 2011.
We are looking forward to your participation in the competitions and to your valuable sporting performances.
 
Organising Committee
 
Vážený športoví priatelia,
 
Organizačný výbor Klubu biatlonu Predajná spolu s obcou Predajná si Vás dovoľuje pozdraviť a zároveň Vás srdečne
pozvať
na
 
2. Veľkú cenu EUROPY
a
NEOFICIÁLNÉ MAJSTROVSTVÁ EURÓPY VETERÁNOV
v
letnom viacboji so vzduchovou puškou
 
ktoré sa uskutočnia v dňoch 19. - 21 augusta 2011.
Budeme radi, keď Vás budeme môcť v auguste 2011 privítať u nás v Banskobystrickom kraji, na Slovensku.
Už dnes sa tešíme na Vašu účasť a hodnotné športové výkony.
 
Organizačný výbor
 
 
ORGANISING COMMITTEEOrganizačný výbor
 
President OC – Predseda
Hyža Ján
 
Vice President OC – Podpredseda
Ing. Tatiana Čontofalská
Pavol Belko
 
Chief of race – Riaditeľ pretekov
Marian Kazár
 
OC Secretary – Generálny sekretár
Ing. Weiss Michal
 
Finance – Ekonomika
Klementína Štricová
 
Accommodation and Catering – Ubytovanie a stravovanie
Bc. Viera Kubacká
 
 
COMPETITION COMMITTEE – Súťažný výbor
 
Chief of Competition – Riaditeľ pretekov
Marian Kazár
 
Chief Assistant of Competition – Zástupca riaditeľa pretekov
Milan Kobela
 
Competition Secretary – Tajomník pretekov
Ing. Weiss Michal
 
Chief of Referees – Hlavný rozhodca
Peter Kobela
 
Chief of stadium – Veliteľ štadióna
Ondrej Kozstolányi
 
Chief of Shooting Range – Veliteľ strelnice
Barbierik Juraj
 
Chief of track – Veliteľ tratí
Ing. Mráz Jozef
 
Timing/Computing – Časomiera
Timing by SAJMON
 
 
 
A. GENERAL INFORMATIONVšeobecné informácie
 
 
A.1     VENUEMiesto konania
 
Predajná –Slovac Republic
GPS Loc: 48°49'10.90"N, 19°27'18.90"E
Schooting range „Šimáň“ – Strelecký areál Šimáň
 
 
A.2     MAILING ADDRESS OF THE OCAdresa organizačného výboru
 
Biathlon Club Predajná
Klub biatlonu Predajná
Podhrádok 379
976 63
Slovac Republic
 
Tel. :           +421 48 6192277
Mobil :         +421 905 756646
                  
Website :    
E-mail :kazar@zelpo.sk  
 
 
A.3     CONTACT ADDRESSKontaktné adresy
 
Competition Chief – Riaditeľ pretekov
Marian Kazár
Mobil :         +421 905 756646
                   +421 903 248506
E-mail :        kazar@zelpo.sk
 
Secretary General – Generálny sekretár
Ing. Michal Weiss
Mobil :         +421 903 730511
E-mail :       weiss.michal@zelpo.sk
 
Accommodation service – Ubytovanie
Bac. Viera Kubacká
Tel. :           +421 48 6192839
Mobil :         +421 908 075825
E-mail :       kubackav@azet.sk
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. COMPETITION INFORMATIONTechnické informácie
 
B.1    COMPETITION RULES – Súťažné pravidlá
 
Summer duathlon - running, shooting the air rifle and three-barrier (without penalty)
Letný viacboj -

beh, streľba a trojitá prekážka (disciplína z prekážkovej dráhy, bez sankcií bude sa musieť prejsť)

 
 
B.2    COMPETITIONS Disciplíny
 
Sprint –Rýchlostné preteky
Mass start – Preteky s hromadným štartom
 
B.3    CATEGORIES, COURSE LENGHT, SHOOTING BOUTSKategórie a trate
 
 
CATEGORIES- Kategórie                                        YEAR of BIRTH -         Sprint - Rýchlostné    Mass start -   Preteky                                                                     Ročník narodenia                    preteky         s hromadným štartom
____________________________________________________________________________________________________
Men – Muži                               1971-1992      4 km (L,S)      5 km (L,L,S,S)
Women – Ženy                          1971-1992      3 km (L,S)      4 km (L,L,S,S)
 
Unoficial MASTER EUROPEAN CHAMPIONSCHIPS
Masters M1- Veteráni M1           1961-1970      3 km (L,S)      4 km (L,L,S,S)
Masters M2- Veteráni M2           1951-1960      3 km (L,S)      4 km (L,L,S,S)
Masters M3- Veteráni M3           1941–1950      2 km (L,S)      3 km (L,L,S)
Masters M3- Veteráni M4           1940 and older  2 km (L,S)      3 km (L,S)
 
Masters W1- Veteránky W1        1961-1970      2 km (L,S)      3 km (L,L,S)
Masters W2- Veteránky W2        1951-1960      2 km (L,S)      3 km (L,L,S)
Masters W3- Veteránky W3        1950 and older  1,5 km (L,S)     2 km (L,S)                                               
 
 
L – PRONE SHOOTING –streľba v ľahu, S – STANDING SHOOTING – streľba v stoji
 
 
B.4    RIFLES and AMMUNITIONZbrane a strelivo
 
Air rifle with a magazine without a calibre 4.5 mm. Ammunition 4.5 mm.
 
Vzduchové pušky s zásobníkom, alebo bez, kaliber 4.5 mm. Strelivo DIABOLO 4.5 mm.
 
 
 
 
 B.5   TARGET SYSTEM – Terčový systém
 
Mechanical targets – 20 shooting lines
Diameter - PRONE 15 mm – STANDING 35 mm
 
Mechanické terče – 20 streleckých stavov
Priemer terča – v ľahu 15 mm – v stoji 35 mm
 
 
C.    PROGRAMČasový program
 
C.1    REGISTRATIONPrihlášky
 
Until August the 1th, 2011 via e-mail to
Entry from to be sent to the following address : Marian Kazár, 976 63 Predajná, Podhrádok 379, Slovac republic, e-mail kazar@zelpo.sk
 
Najneskôr do 1.augusta 2011 na e-mail kazar@zelpo.sk
alebo na adresu: Marian Kazár, 976 63 Predajná, Podhrádok 379, Slovensko
 
C.2    COMPETITION PROGRAMProgram pretekov
 
19. 08.2011 – Friday – Piatok
                   Arrival –Príchod účastníkov
                   Registration of athletes
14.00-17.00 Official training – Oficiálny tréning
19.00           Team captains meeting – Porada vedúcich výprav
 
20.08.2011 – Saturday – Sobota
09.00-09.50 Zeroing – Nástrel
10.00.30       Sprint (int.30“) – Rýchlostné preteky (startovný interval 30“)
20.00           Award ceremony – Vyhlásenie výsledkov
20.30           Reception - Recepcia
 
21.08.2011 – Sunday – Nedeľa
09.00-09.50 Zeroing – Nástrel
10.00           Mass start – Preteky s hromadným štartom
13.00           Award ceremony- Vyhlásenie výsledkov
                   Departure – Odchod účastníkov
 
D.    INFORMATIONDalšie informácie
 
D.1    ACCOMODATION and CATERING – Ubytovanie a stravovanie
 
Directly in a holiday cottage complex peace is possible accommodation for 110 people in rooms in the building and bungalows. In the area is possible to order food.
Accommodation price : 25,- € accommodation and full board meals
12,- € only accommodation with breakfast
 
Accommodation requirements sent: kubackav@azet.sk
 
Ubytovanie v Hoteli Lomnistá (cca 4 km od strelnice, počas pretekov i kancelária pretekov, mimo samotných pretekov) je možné ubytovanie pre 100 osôb, v budove hotela a v chatkách. V hoteli je možnosť objednať aj stravovanie.
Cena ubytovania :           25,- € s plnou penziou
                                      12,- € len ubytovanie
 
Penzión Hradisko (cca3 km od strelnice) je možné ubytovanie pre 40 osôb. V penzióne je možnosť objednať aj stravovanie.
Cena ubytovania :           22,50 € s plnou penziou
                                      12,50 € len ubytovanie
Motel Svätý Juraj Lopej (cca 4 km od strelnice) je možné ubytovanie pre 45 osôb. V motely je možnosť objednať aj stravovanie.
Cena ubytovania :           25,- € s plnou penziou
                                      12,-€ len ubytovanie
Chata Mirka Sviniarka (cca3 km od strelnice) je možné ubytovanie pre 30 osôb. V blízkom penzióne Hradisko je možnosť objednať aj stravovanie.
Cena ubytovania :           22,- € s plnou penziou
                                      10,-€ len ubytovanie
 
Požiadavky na ubytovanie posielajte na : kubackav@azet.sk
 
D.2    ENTRY FEES – Štartovné
 
Sprint - 7 € , Mass start - 7 € per Person , Reception - gratis
Last date for sending entry is augustthe 01th , 2011
Entry fee to be paid to the following account number:
 
IBAN : SK34 0900 0000 0003 0507 9426
BIC – CODE : GIBASKBX
 
Štartovné je 7,-€ za každý štart. Recepcia zdarma. Pre registrovaných členov SZB 3,-€ za každý štart
 
Platba do 01.08.2011 na číslo účtu,0305079426/0900 Slovenská sporiteľňa po tomto termíne do termínu prezentácie, za zvýšené štartovné o 100 % za každý štart.
 
D.3    PRICESCeny
 
Each competitor will receive a diploma, the first three in each category     prizes, veterans still Medals
 
Každý pretekár obdrží upomienkový darček, prví traja v každej kategórii vecné ceny, veteráni plakety.
 
D.4    ANOTHER INFODalšie info tik@brezno.sk
 
           Ján Hyža                                                             Marian Kazár
President OC                                                           Chief of Competition